Multimedia Đọc Báo in

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021 - 2022

14:14, 13/05/2021
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Quyết định này, năm học 2021 – 2022, SGK lớp 1, lớp 2  của học sinh trên địa bàn tỉnh được chọn từ hai bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). 
 
Đối với lớp 1, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống được chọn 9 đầu sách, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh; bộ SGK Chân trời sáng tạo được chọn 5 đầu sách: Tiếng Việt, Đạo đức, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật.
 
Một tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Ea Sol, huyện Ea Hleo).
Tiết học tiếng Việt của học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Ea Sol, huyện Ea H'leo).
 
Đối với lớp 2, bộ Kết nối tri thức được chọn 8 đầu sách, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh; bộ Chân trời sáng tạo được chọn 2 đầu sách: Giáo dục thể chất, Mỹ thuật.
 
Việc lựa chọn SGK lớp 1 và lớp 2 bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, căn cứ vào 9 tiêu chí, được chia làm 3 nhóm: phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông và nhóm tiêu chí khác nhằm đảm bảo tính thống nhất, có tính kế thừa và phát triển, phù hợp với đặc điểm điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội cũng như điều kiện tổ chức dạy học ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
 
Một số môn học của lớp 1, lớp 2 được lựa chọn đồng thời từ hai bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo là phù hợp, đáp ứng được các tiêu chí nói trên cũng như thực hiện theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT. 
 
Hiện nay, Sở GD-ĐT đang gấp rút rà soát lại việc lựa chọn SGK lớp 6 và báo cáo để UBND tỉnh sớm ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách trong thời gian tới.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.