Multimedia Đọc Báo in

Triển khai "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2012

15:15, 14/03/2012

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ tiến hành tổ chức các hoạt động triển khai "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2012.

Theo đó, việc triển khai “Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam” năm 2012 thông qua công tác tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về đồng bào các dân tộc, với các loại hình thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. Theo đó, các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ động tham mưu choUBND tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động theo mục đích, yêu cầu, kế hoạch đã phân công trong Chương trình khung một cách có hệ thống, bài bản, gắn kết tạo hiệu quả cao, tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tôn trọng giữa các dân tộc, cùng nhau tiến bộ trên mọi mặt, đặc biệt là xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, sáng tạo văn học nghệ thuật. Đồng thời, bình chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc ở địa phương.

Biểu diễn cồng chiêng tại Ngày hội Văn hóa- thể thao các dân tộc huyện Cư M'gar (ảnh minh họa)

Bộ cũng lưu ý việc xây dựng chương trình hoạt động và tổ chức “Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam” cần chú ý đến vấn đề nhân văn và văn hoá truyền thống của các dân tộc, phải gần gũi với phong tục tập quán, ngôn ngữ của đồng bào; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, kinh tế, thể dục thể thao thiết thực, hiệu quả, gắn với điều kiện thực tế của địa phương, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc cùng tham gia và hưởng thụ. Bên cạnh đó, tổ chức các lễ hội tôn vinh, khích lệ, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc có quy mô ở địa phương.

Theo Chinhphu.vn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.