Huyện Krông Pắc:
Huấn luyện chiến đấu dân quân năm nhất
Cập nhật lúc 17:54, Thứ Sáu, 20/04/2018 (GMT+7)
.
Từ ngày 16 đến 30-4, Cụm huấn luyện số 6, thuộc lực lượng vũ trang huyện Krông Pắc tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất.
 
Các chiến sĩ dân quân năm nhất của Cụm huấn luyện số 6 tập luyện bắn súng...
Các chiến sĩ dân quân năm nhất của Cụm huấn luyện số 6 tập luyện bắn súng...
 
Trong thời gian này, các chiến sĩ dân quân năm nhất thuộc các xã: Tân Tiến, Ea Uy, Ea Yiêng (huyện Krông Pắc) được giáo dục, huấn luyện các nội dung: “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh…
 
... và điều lệnh đội ngũ trên thao trường
... và điều lệnh đội ngũ trên thao trường
 
Đợt huấn luyện phấn đấu 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có 70 – 75% đạt khá, giỏi.
 
Được biết, đến thời điểm này, 5/6 cụm thuộc lực lượng vũ trang huyện Krông Pắc đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu dân quân năm nhất.
 
Quỳnh Anh
 
,