Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc huấn luyện cán bộ giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên năm 2020

20:29, 16/10/2020
Sáng 16-10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức khai mạc huấn luyện cán bộ giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên năm 2020.
 
Tham gia huấn luyện có 33 đồng chí đến từ 2 huyện biên giới Buôn Đôn và Ea Súp.
 

Quân nhân dự bị động viên tham gia huấn luyện.

 
Trong thời gian 15 ngày, các quân nhân được truyền đạt, nghiên cứu: một số nội dung sửa đổi Điều lệnh Quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, xây dựng đơn vị chính quy; Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, nội dung cơ bản của Luật Biển năm 1982; Hiệp định, quy chế biên giới, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trên các tuyến biên giới; quy trình xử lý của đồn biên phòng, công tác nghiên cứu, xử lý tin; công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng về bảo vệ biên giới, kiểm soát bảo vệ biên giới và đối ngoại biên phòng; mội số nội dung về Luật Dự bị động viên; chế độ, tiêu chuẩn hậu cần của cán bộ, chiến sĩ khi được động viên, huy động làm nhiệm vụ; nội dung, biên pháp bảo đảm hậu cần cho bộ đội ăn ở, sinh hoạt dài ngày trong hành quân dã ngoại và bảo đảm hậu cần cho phương án tác chiến của đơn vị.
 
Đợt huấn luyện nhằm bổ sung, củng cố kiến thức cho cán bộ giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên nắm chắc về các bài quân sự chung, công tác hậu cần kỹ thuật và chuyên ngành biên phòng làm cơ sở về huấn luyện tại địa phương.
 
Nguyễn Dân - Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc