Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo: Kiểm tra bắn đạn thật và đánh thuốc nổ cho lực lượng dân quân tự vệ

15:51, 16/07/2021
Từ 14 đến 16-7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H’leo tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, đánh thuốc nổ cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2021.
 
Tham gia kiểm tra có trên 580 chiến sĩ dân quân tự vệ trong toàn huyện. Trong đó, đối tượng dân quân năm nhất kiểm tra đánh thuốc nổ và bắn đạn thật bài 1b súng AR15; đối tượng dân quân cơ động tại chỗ, dân quân tự vệ năm thứ hai đến năm thứ tư tham gia kiểm tra bắn đạt thật bài 1 súng AR15. 
 
Các chiến sĩ dân quân tham gia bắn đạn thật
Các chiến sĩ dân quân tham gia bắn đạn thật.
 
Kết quả, nội dung kiểm tra đánh thuốc nổ có 99,3% chiến sĩ đạt giỏi, đánh giá chung đơn vị đạt giỏi. Kiểm tra bắn đạn thật bài 1b có 74% chiến sĩ đạt khá giỏi, đánh giá chung đơn vị đạt khá. Kiểm tra bắn đạn thật bài 1 có 75,13% chiến sĩ đạt khá giỏi, đánh giá chung đơn vị đạt khá. 
 
Kết quả là cơ sở để Ban Chỉ huy Quân sự huyện rút kinh nghiệm, chỉ đạo tốt hơn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân địa phương.
 
Quỳnh Anh