Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
Cập nhật lúc 07:46, Thứ Tư, 25/04/2018 (GMT+7)
.

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, Đại thắng mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã một lần nữa khẳng định sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc.

Sức mạnh đó có cội nguồn từ tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “…mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực sự được nhân lên gấp bội khi được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại thắng mùa Xuân 1975 là một trong những chiến công hiển hách nhất của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mặc dù Mỹ - ngụy có số lượng vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh khổng lồ và hiện đại hơn ta gấp nhiều lần nhưng cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về quân và dân ta. Có nhiều yếu tố làm nên Chiến thắng 30-4, đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta; đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Việt Nam; Đảng ta đã đoàn kết toàn dân một lòng tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội... song nhân tố chính trị, tinh thần vẫn là nét đặc sắc của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) duyệt đội ngũ.   Ảnh: Q. Anh
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) duyệt đội ngũ. Ảnh: Q. Anh

Chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trí tuệ Việt Nam đã thắng, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến của Đảng ta đã thắng. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã khẳng định sức mạnh của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhớ đến Đại thắng mùa Xuân 1975, chúng ta không thể nào quên những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ “nằm gai, nếm mật” nhưng đầy hào hùng của dân tộc. Đó là những ngày “vui sao cả nước lên đường”, cái thời “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Đấy là những năm tháng mà con tim của mỗi người hòa nhịp đập cùng triệu triệu con tim của đồng bào, đồng chí với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả vì tiền tuyến”. Trong các ngả đường trường chinh của cuộc chiến tranh cứu nước vĩ đại, biết bao anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống. Máu của các anh hùng liệt sỹ đã đổ cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Thắng lợi lịch sử 30-4 là khúc khải hoàn ca của dân tộc, là bản hùng ca của lòng yêu nước, của tinh thần quật khởi và ý chí, trí tuệ Việt Nam. Với Đại thắng mùa Xuân 1975, dân tộc ta đã bước vào một kỷ nguyên mới: Tổ quốc hoàn toàn tự do, độc lập; nhân dân ta giành lại trọn vẹn chủ quyền dân tộc, quyền làm chủ hoàn toàn đối với đất nước thân yêu của mình. Toàn dân tộc được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xe tăng Quân  giải phóng tiến vào  Dinh  Độc Lập. (Ảnh tư liệu)
Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. (Ảnh tư liệu)

Hiện nay, tình hình khu vực, thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đang đứng trước những thuận lợi và cơ hội to lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều gian nan, thử thách. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, phát huy truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng, cách mạng Việt Nam nhất định sẽ vượt qua chông gai và tiếp tục giành những thắng lợi mới. Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ mới được kết tinh ở các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Để tập hợp quần chúng, đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, trước hết các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên phải không ngừng phấn đấu, thể hiện rõ tính tiền phong gương mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành xã hội.

Càng tự hào với những chiến công chói lọi bao nhiêu, chúng ta càng phải tỉnh táo bấy nhiêu trong hội nhập, để kịp thời điều chỉnh và thích ứng với những biến động trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi chưa thể lường hết được. Lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân, gắn bó với dân và luôn biết kiểm chứng qua thực tiễn thì bao giờ cũng giành được thắng lợi. Và không một thế lực thù địch nào có thể thực hiện được âm mưu “diễn biến hòa bình” trước sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì đó chính là lòng dân - sức mạnh nội lực của quần chúng nhân dân. Đấy cũng chính là bài học về bản lĩnh và trí tuệ của Đảng biết khơi dậy ý chí quyết tâm và niềm tin vững chắc vào nhân dân, đã góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Thanh Hoàng

,