Cấp mã số bảo hiểm xã hội: Lợi cả đôi đường
Cập nhật lúc 16:26, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)

Từ ngày 1-8-2017, mỗi người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sẽ được cấp một mã số Bảo hiểm xã hội duy nhất. Sự thay đổi này mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan Bảo hiểm xã hội lẫn người tham gia bảo hiểm.

Kim Oanh - Hoàng Gia

,