Multimedia Đọc Báo in
Cấp mã số bảo hiểm xã hội: Lợi cả đôi đường
16:26, 13/12/2017

Thực hiện Quyết định số 595 ngày 14-4-2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 1-8-2017, mỗi người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sẽ được cấp một mã số Bảo hiểm xã hội duy nhất. 


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​