Multimedia Đọc Báo in
Lễ mừng cơm mới của người Xê Đăng
20:22, 07/01/2018

Đã thành truyền thống, cứ vào ngày đầu năm mới, bà con dân tộc Xê Đăng ở buôn Kon H'ring (xã Ea H'đing, huyện Cư M'gar) lại tổ chức lễ mừng cơm mới cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa.