Multimedia Đọc Báo in
Đổi thay ở một vùng căn cứ cách mạng
11:25, 30/04/2018

Nhân dân các dân tộc ở xã Cư Pui (huyện Krông Bông) tự hào bởi truyền thống cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến, và nay truyền thống đó đang được phát huy nhằm xây dựng cuộc sống ấm no hơn