Multimedia Đọc Báo in
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính về đất đai
10:29, 12/04/2018

Trong chương trình "Dân hỏi – Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" mới đây, ông Bùi Thanh Lam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có những trao đổi xung quanh các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai. 


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​