Multimedia Đọc Báo in
Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác đất sét
10:16, 15/03/2019

Thời gian qua, UBND huyện Krông Ana đã triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm từng bước đưa hoạt động khai thác đất sét, sản xuất gạch nung trên địa bàn đi vào nền nếp. 


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​