Multimedia Đọc Báo in
Thăng hoa cùng Lễ hội đường phố
22:29, 09/03/2019

Với nhiều nội dung mới mẻ, hấp dẫn, đặc sắc Lễ hội đường phố đã mang đến những cảm xúc thăng hoa cùng cà phê – tinh hoa của đại ngàn.


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​