Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời
Các giải pháp để phát triển bền vững hợp tác xã nông nghiệp
Cập nhật lúc 18:19, Thứ Bảy, 27/04/2019 (GMT+7)
.

Các hợp tác xã nông nghiệp đang dần khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế tập thể. Tuy nhiên, trong thực tế các hợp tác xã này vẫn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Cần có biện pháp gì để hợp tác xã phát triển toàn diện, bền vững? Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những hỗ trợ cụ thể ra sao?

Những vấn đề này được ông TRẦN TUẤN ANH, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao đổi trong Chương trình “Dân hỏi -Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” kỳ này.

                                                                                                                               
Duy Tiến - Vạn Tiếp
,