Multimedia Đọc Báo in
Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống
14:35, 30/05/2019

Những năm qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, đẩy mạnh, nhờ đó nhiều kết quả nghiên cứu và triển khai về khoa học, công nghệ được ứng dụng trong thực tiễn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.