Multimedia Đọc Báo in
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
16:36, 06/06/2019

Xác định là đòn bẩy để phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đắk Lắk đã có những chính sách, cơ chế ưu đãi đầu tư chiều sâu cho khoa học công nghệ. Nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ đã và đang được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn đời sống, sản xuất.


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.