Multimedia Đọc Báo in
Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời::
Tạo động lực đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh, bền vững
14:58, 30/07/2019

Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước, thể hiện qua việc ban hành, thực hiện các kế hoạch, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đầu tư dành riêng cho các khu vực này.