Multimedia Đọc Báo in
Hạn chế tác hại của rác thải nhựa vì môi trường sống
15:47, 06/06/2021

Những sản phẩm làm từ nhựa gần như không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên thói quen sử dụng những vật dụng này đã gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống.


(Infographic)17 nhiệm vụ cụ thể tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh; trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể.