Multimedia Đọc Báo in
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20:51, 30/06/2021

Ngày 30-6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.