Multimedia Đọc Báo in
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20:51, 30/06/2021

Ngày 30-6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​