Multimedia Đọc Báo in
Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20:51, 30/06/2021

Ngày 30-6, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất.


Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhưng hiện nay công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sau đây là trao đổi giữa phóng viên Báo Đắk Lắk với ông TRẦN ĐÌNH NHUẬN - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong chương trình "Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" kỳ này.