Multimedia Đọc Báo in
Chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19
17:37, 20/07/2021

Hưởng ứng thư kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, những ngày qua nhiều tổ chức, cơ quan, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 để Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực phòng, chống dịch hiệu quả.