Multimedia Đọc Báo in
Chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19
17:37, 20/07/2021

Hưởng ứng thư kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, những ngày qua nhiều tổ chức, cơ quan, địa phương cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 để Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực phòng, chống dịch hiệu quả.

 


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​