Multimedia Đọc Báo in
Nhiều đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực Hải quan
09:47, 08/07/2021

Với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ", Cục Hải quan Đắk Lắk luôn tiên phong trong việc cắt giảm, điện tử hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​