Multimedia Đọc Báo in
Nhiều đột phá trong cải cách hành chính lĩnh vực Hải quan
09:47, 08/07/2021

Với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ", Cục Hải quan Đắk Lắk luôn tiên phong trong việc cắt giảm, điện tử hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.


Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai nhưng hiện nay công tác quản lý và sử dụng đất tại tỉnh vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Sau đây là trao đổi giữa phóng viên Báo Đắk Lắk với ông TRẦN ĐÌNH NHUẬN - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong chương trình "Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời" kỳ này.