Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng

16:54, 27/08/2021

Ngày 27-8, HĐND huyện Lắk khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2 để xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo tại kỳ họp, từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù có nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là tình hình đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhưng kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục ổn định và phát triển, đạt nhiều kết quả.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.048 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt hơn 16,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trong 6 tháng ước đạt 13 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2%... Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được các đơn vị tăng cường triển khai thực hiện, đến nay trên địa bàn huyện ghi nhận 12 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca đã bình phục.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn…

Từ nay đến cuối năm 2021, huyện Lắk sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng như: đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động; tập trung thanh tra về kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thanh tra chức trách công vụ của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ…

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2026; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B trên địa bàn huyện; sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện...

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc