Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Krông Pắc: Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

07:59, 14/09/2021

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện, từ đó không chỉ bảo đảm về số lượng, chất lượng đảng viên cũng từng bước được nâng lên.

Hiện nay, Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 23 đảng bộ (với 492 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 25 chi bộ, 100% thôn, buôn, tổ dân phố có đảng viên và có chi bộ. Tổng số đảng viên toàn huyện là 7.267 đồng chí, trong đó, nữ 2.941 đồng chí, chiếm 40,47%; dân tộc thiểu số 1.301 đồng chí, chiếm 17,90%; tôn giáo 74 đồng chí, chiếm 1,02%.

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, trong 5 năm (từ năm 2016 đến năm 2020), Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.481 đảng viên mới, đạt 106,93% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao (chỉ tiêu Tỉnh ủy giao là 1.385 đảng viên mới).

Trong đó, có 713 đảng viên nữ, chiếm 48,14%; 294 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 19,85%; 40 đảng viên là người theo tôn giáo, chiếm 2,70%. Về trình độ giáo dục phổ thông, có 158 đảng viên mới có trình độ THCS, chiếm 10,67%; 1.323 đảng viên mới có trình độ THPT, chiếm 89,33%. Về trình độ chuyên môn, có 264 đảng viên mới có trình độ trung cấp, chiếm 17,83%; 218 đảng viên mới có trình độ cao đẳng, chiếm 14,72%; 540 đảng viên mới có trình độ đại học, chiếm 36,46%; 10 đảng viên mới có trình độ thạc sĩ, chiếm 0,68%.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh trao Giấy khen tặng các học viên đạt loại giỏi lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XX. Ảnh: Quốc Huy

Đặc biệt, trong 2 năm học qua, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 16 quần chúng ưu tú vào Đảng là học sinh xuất sắc, tiêu biểu của các trường THPT trên địa bàn huyện, đánh dấu sự thay đổi lớn về nhiệm vụ phát triển đảng viên trong tình hình mới. Các đảng viên là học sinh sau khi kết nạp Đảng đều phát huy tốt tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập và là nòng cốt trong các hoạt động của trường, lớp; có kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trúng tuyển vào các trường đại học uy tín trong nước. Sau khi chuyển sinh hoạt đến các trường đại học, những đảng viên này đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động phong trào.

 
“Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên để đội ngũ này không ngừng phấn đấu, phát huy năng lực trong công tác, tiên phong, gương mẫu, trở thành nhân tố điển hình trong các hoạt động phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Quốc Vĩnh

Đồng chí Trần Quốc Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định, nhận thức rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kết nạp Đảng hằng năm, bảo đảm số lượng đi đôi với việc nâng cao về chất lượng.

Trên cơ sở chỉ tiêu của Tỉnh ủy giao và nghị quyết của Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, thực trạng công tác phát triển đảng viên tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên hằng năm.

Để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác thường xuyên tiến hành kiểm tra trực tiếp, đặc biệt là tại một số tổ chức cơ sở đảng có tỷ lệ phát triển đảng viên hằng năm đạt thấp.

Thầy Võ Quốc Phong, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tặng hoa chúc mừng các học sinh được kết nạp Đảng.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 31-8-2021 về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt Chỉ thị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai, phổ biến đến các tổ chức cơ sở đảng.

Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng bám sát đặc điểm, tình hình, khả năng của từng tổ chức đảng, chủ động trong công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đạt chất lượng và số lượng.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia