Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò đảng viên nơi cư trú

08:31, 17/09/2021

Từ việc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đến sự nêu gương của đội ngũ đảng viên theo Quy định 76 (hiện nay đã được thay thế bằng Quy định 213) ở mỗi tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đảng bộ huyện Krông Ana đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giúp đội ngũ đảng viên không ngừng phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chi bộ tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp có 96 đảng viên; đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị tham gia sinh hoạt nơi cư trú khoảng 270 đồng chí. Với việc chấp hành nghiêm túc Quy định 76, các đảng viên đang công tác nơi đây đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Mai Thị Tín, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3 cho biết, cứ định kỳ 2 lần trong năm (sau 1 tuần chi bộ họp sơ kết, tổng kết) các đảng viên tập trung về hội trường tổ dân phố tham gia sinh hoạt. Tại mỗi cuộc họp, ngoài đánh giá hoạt động giữ mối liên hệ giữa đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị tham gia sinh hoạt nơi cư trú với cấp ủy, chính quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân tại địa phương, cấp ủy còn báo cáo kết quả công tác thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng bộ, chính quyền các cấp. Không chỉ đóng góp ý kiến vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, các đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt nơi cư trú còn luôn tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Một buổi sinh hoạt chi bộ của Chi bộ tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy, việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” tại các tổ chức cơ sơ đảng trong những năm qua đã tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú; giữa đảng viên với cấp ủy nơi cư trú. Kết quả đánh giá định kỳ hằng năm, 100% đảng viên được cấp ủy nơi cư trú đánh giá thực hiện tốt.

Đồng chí Nguyễn Kính, Bí thư Huyện ủy cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo sâu sát, đưa nội dung kết quả thực hiện Quy định 76-QĐ/TW là một tiêu chí để đánh giá kết quả phân loại đảng viên hằng năm. Số lượng đảng viên của Đảng bộ huyện đã giới thiệu về tham gia sinh hoạt nơi cư trú đạt tỷ lệ cao, được các cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đi và nơi tiếp nhận thực hiện nghiêm túc quy trình, theo dõi, quản lý đảm bảo đúng quy định. Phần lớn đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt đều gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện tốt công tác xã hội, hương ước, quy ước tại địa bàn.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên nơi cư trú trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt  sâu sắc mục đích, yêu cầu và nội dung Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị quy định “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” (thay thế cho Quy định số 76). Trong đó, yêu cầu các tổ chức đảng nơi đảng viên công tác phải chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt theo hướng thiết thực, bám sát các đặc thù và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, để các đảng viên không chỉ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức mà còn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.