Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc lần thứ 33

17:00, 16/12/2021

Ngày 16-12, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức hội nghị lần thứ 33 nhằm đánh giá tình hình thực chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và thông qua một số chương trình quan trọng năm 2022.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch; các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội và người có công được quan tâm giải quyết kịp thời; quốc phòng an ninh được bảo đảm. 

Một số chỉ tiêu nổi bật như: thu ngân sách đạt 137,7% kế hoạch dự toán HĐND tỉnh giao; nông, lâm nghiệp tăng 6,64%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 10,61%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 102,96% kế hoạch, tăng 6,19% so với năm 2020… Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo toàn diện.

Bí thư Huyện ủy Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị
Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Hồng Tiến phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết Đảng bộ năm 2022; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025, danh mục đề nghị đầu tư công trung hạn năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022, danh mục công trình cho chủ trương mở mới năm 2022; phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022… 

Hội nghị cũng dành thời gian đánh giá lại kết quả 1 năm thực hiện các nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; góp ý về chương trình toàn khóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ngành, địa phương của huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2021; xem xét các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục trong năm 2022. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, cần tiếp tục tập trung vào công tác cải cách hành chính, phấn đấu năm 2022, đạt "top 5" của tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Đối với kế hoạch đầu tư công, để phát huy hiệu quả nguồn vốn, đồng chí cũng yêu cầu rà soát lại các công trình mở mới để việc phân bổ nguồn vốn, đầu tư tập trung vào các công trình cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, mang tính lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Riêng năm trong 2022, cần ưu tiên bổ sung bố trí kinh phí cho công tác quy hoạch; nông thôn mới, cải cách hành chính...

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Vui Tết Bunpimay ở huyện Buôn Đôn
Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, một số thương nhân ở đất nước triệu voi (Lào) đến vùng đất Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk ngày nay) để buôn bán, trao đổi hàng hóa và quyết định dừng chân lập làng sinh sống ở đây. Trong hành trang đến vùng đất mới, họ mang theo những nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất triệu voi, trong đó có Tết Bunpimay được gìn giữ, phát huy đến hôm nay.