Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (mở rộng): Thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng.

12:47, 07/12/2021

Sáng 7/12, tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (mở rộng) đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Góp ý Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, các đại biểu tập trung đề xuất, bổ sung một số giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu thảo luận
Chủ tịch HĐND tỉnh Y Vinh Tơr phát biểu thảo luận. Ảnh: Hoàng Gia

Đồng chí Y Vinh Tơr, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030” đã được triển khai kịp thời. Trong pương hướng, nhiệm vụ năm 2022 mà Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra cũng đặt mục tiêu về thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng chính quyền số. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề, cho nên Dự thảo Nghị quyết cần bổ sung thêm các giải pháp cụ thể để bảo đảm triển khai thực hiện Nghị quyết mang tính khả thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu thảo luận
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu thảo luận. Ảnh: Hoàng Gia

Về các giải pháp cải cách hành chính, đồng chí Trần Trung Hiển, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chỉ ra, chỉ tiêu cải cách hành chính gắn với chính quyền số, kết quả thực hiện của tỉnh ta hiện còn thấp, trong khi đó, các tỉnh, thành khác đã đang có những bước tiến rất nhanh, chính vì vậy đây là nhiệm vụ nhiệm vụ rất khó khăn cần có kế hoạch căn cơ, cụ thể và mang tính bền vững. Và để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ngoài kết quả đã đạt được trong cải cách hành chính, tỉnh cần tập trung vào cải thiện các chỉ số thành phần trong các bộ chỉ số như: PCI, PAPI…, đồng thời tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số.

Về việc giải quyết việc làm tại chỗ, đồng chí Trần Trung Hiển cũng cho rằng trong đợt bùng phát dịch COVID lần thứ 4 vừa qua cho thấy sự dịch chuyển rất lớn về lao động, nhất là đối với những ngành nghề lao động giản đơn như: may mặc, giày da, cho nên tỉnh cũng cần đề ra những giải pháp phù hợp để vừa tạo điều giải quyết việc làm cho đối tượng này cũng như thu hút được nguồn nhân lực cho các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Tại phiên thảo luận, hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất tỉnh đẩy mạnh thực hiện quy hoạch chung, sớm phê duyệt làm cơ sở thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có giải pháp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên môi trường.

Các đại biểu tại
Các đại biểu tham dự tại tổ thảo luận số 3. Ảnh: Hoàng Gia

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu còn tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 22/4/2011 của Tỉnh ủy về việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Dự thảo Nghị quyết về phát triển mạng lưới giao thông đường bộ địa phương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị...

Lê Hương 


Ý kiến bạn đọc