Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 41 (Chuyên đề)

14:45, 15/06/2022

Sáng 14/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 41 (Chuyên đề) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về các nội dung: Xây dựng Đề án thí điểm tuyển chọn, bố trí, sử dụng sinh viên người dân tộc thiểu số vào làm công tác chuyên môn tại các xã trên địa bàn tỉnh; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2022...

gdgdf
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu cũng cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24/10/2011 về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW” phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 10); điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk; Đề án chuẩn bị nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nhân sự quy hoạch Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; Đề án chuẩn bị nhân sự quy hoạch chức danh Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh…

dfgdf
Các đại biểu nghe Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10.

Ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung: đánh giá tổng thể kết quả, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 10, trên cơ sở đó đưa ra các đề xuất cụ thể về các vấn đề: công tác cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, giao thông kết nối, cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào, phát triển năng lượng tái tạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển các buôn đồng bào dân tộc thiểu số… để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong thời gian tới; thống nhất với việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xuân Thiện Cư M’gar.

fasfd
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, đánh giá cáo việc xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Nghị quyết số 10, nhất là việc khái quát, đánh giá tình hình phát triển của vùng Tây Nguyên sau gần 20 năm, việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, nêu bật kết quả, khó khăn, tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhận định đúng tình hình thực tại của vùng hiện nay làm cơ sở cho việc đề xuất, kiến nghị mang tầm vĩ mô, toàn diện trên các lĩnh vực nhằm xây dựng vùng Tây Nguyên phát triển toàn diện, xứng tầm là địa bàn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và môi trường sinh thái của cả nước.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.