Multimedia Đọc Báo in

Gỡ khó trong phát triển đảng viên ở vùng dân tộc thiểu số

08:18, 14/06/2022

Những năm trước, công tác phát triển đảng viên ở buôn Ko Tam cũng như các buôn khác tại xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Hơn 70% người dân trong buôn là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; một bộ phận không nhỏ thanh niên chưa nhận thức đúng, chưa xác định rõ chí hướng, động lực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chính vì thế, nhiều năm liền, Chi bộ buôn không kết nạp được đảng viên mới, thậm chí không giữ chân được đảng viên trẻ tiếp tục tham gia sinh hoạt do chuyển đi làm ăn xa.

Đứng trước thực tế đó, năm 2018, Đảng ủy xã Ea Tu đã mạnh dạn giải thể chi bộ cơ quan để đưa đội ngũ đảng viên đang làm việc tại Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội của xã về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, đặc biệt ưu tiên cho các buôn dân tộc thiểu số. Xã Ea Tu cũng là đơn vị đầu tiên tại TP. Buôn Ma Thuột thực hiện cách làm này.

Mỗi buôn được tăng cường từ 1 - 2 đảng viên từ chi bộ cơ quan, có 1 đảng ủy viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ chi bộ trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế ở mỗi chi bộ, đảng viên là cán bộ, công chức của xã được bầu làm bí thư hoặc phó bí thư chi bộ, giải quyết khó khăn trước mắt về nhân sự, củng cố lại hoạt động của Chi bộ buôn cũng như xây dựng, bồi dưỡng nguồn lực tại chỗ.

Bí thư Chi bộ buôn Ko Tam Nguyễn Quang An hướng dẫn người dân phân loại rác thải.

Ông Nguyễn Quang An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ea Tu kiêm Bí thư Chi bộ buôn Ko Tam cho biết: Từ 17 đảng viên sinh hoạt trước thời điểm năm 2018, Chi bộ hiện có 21 đảng viên, phát triển mới 1 đảng viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ và đang bồi dưỡng 3 quần chúng ưu tú để chuẩn bị kết nạp vào Đảng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Chi bộ cũng đã hoàn thành với 100% nguồn lực tại chỗ. Chi bộ buôn cũng đã sẵn sàng tổ chức đại hội chi bộ điểm của toàn xã, dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm nay.

 

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng bộ xã Ea Tu đã phát triển mới 25 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 2 đảng viên là người có đạo.

Có thể thấy, việc đưa cán bộ, đảng viên từ chi bộ cơ quan về tăng cường tại các buôn đã tạo làn gió mới, nâng cao chất lượng công tác Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ tăng cường nhân lực có trình độ, có nhận thức chính trị cao, họ còn là những “cánh tay nối dài” của Đảng ủy trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân, là cầu nối tuyên truyền, phổ biến, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào mọi hoạt động của cơ sở, bồi dưỡng lý luận, nhận thức cho đảng viên và quần chúng ưu tú tại các buôn.

Thêm việc không thêm chế độ phụ cấp kiêm nhiệm song đội ngũ cán bộ, công chức của xã luôn nêu cao vai trò gương mẫu, đầu tàu của người đảng viên. Trong số 6 chi bộ buôn tại xã Ea Tu, 5 buôn có cán bộ, công chức được tăng cường tham gia chi ủy trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tất cả chi bộ các buôn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm, phát huy sức mạnh hệ thống chính trị tại cơ sở, đóng góp tích cực vào mọi mặt công tác của toàn đảng bộ. Trong nhiệm kỳ mới, các cán bộ, công chức của xã sau khi hoàn thành nhiệm vụ củng cố hoạt động của chi bộ các buôn sẽ rút dần khỏi chi ủy để phát huy vai trò nguồn nhân lực tại chỗ, động viên, khuyến khích tinh thần đóng góp, cống hiến của tất cả đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ buôn Ea Nao B kết nạp đảng viên mới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ea Tu Lê Thanh Hải, những đổi thay trong công tác Đảng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua là minh chứng cụ thể, sống động nhất cho quyết tâm, nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở của Đảng ủy xã.

Cũng nhờ những đổi thay này, công tác phát triển đảng viên tại xã những năm gần đây luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Định hướng thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, phát triển các phong trào ở cơ sở cũng như các cá nhân tích cực, tiêu biểu để bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị những đổi thay phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và sức mạnh của hệ thống chính trị tại cơ sở, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia