Multimedia Đọc Báo in

Học Bác đừng rập khuôn, máy móc!

09:22, 16/08/2022

Trong các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Đảng luôn nhấn mạnh đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Điều quan trọng hơn cả là việc học Bác đừng theo kiểu rập khuôn, máy móc mà phải trở thành tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Trong những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành phong trào mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo thành nền tảng tinh thần to lớn của toàn dân tộc. Mặc dù vậy, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thể hiện rõ nhất là nhiều vụ án liên quan đến nhiều lãnh đạo, có cả những người giữ chức vụ cao vi phạm tham nhũng, tham ô, làm thất thoát công quỹ hoặc thao túng, tiếp tay cho các đối tượng, ăn chặn mồ hôi, nước mắt của người dân vừa bị xử lý.

Hội LHPN xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mgar khui Heo đất tiết kiệm làm theo lời Bác để hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã. Ảnh Nguyễn Xuân
Hội LHPN xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar đập "Heo đất tiết kiệm" làm theo lời Bác để hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Nguyễn Xuân

Điều đó cho thấy, việc học Bác ở nơi này, nơi nọ vẫn còn mang tính hình thức, nói một cách khác là còn rập khuôn, máy móc. Ngay cả những cán bộ cao cấp, là người đứng đầu, giữ những vị trí quan trọng cũng chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, để cho lòng tham không đáy ngự trị, lấn át lý trí, đến nỗi phải vướng vào vòng lao lý, lưu tiếng xấu đến muôn đời. Không những bản thân mang tiếng xấu mà hậu quả do các quan tham này gây ra còn làm xáo trộn những giá trị chuẩn mực về đạo đức, làm vẩn đục các mối quan hệ xã hội, nhất là làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Bác Hồ từng nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Hay “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”, “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, “Lấy gương người tốt việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”…

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng đã xác định cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có tính quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Cùng với quyết tâm, kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc thực hiện chỉ thị, cấp ủy, người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là học tư tưởng, cái cốt cách, tinh thần, học về cách tư duy, về cách hành động, về cách ứng xử, về tấm lòng bao dung, rộng lượng của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc vĩ nhân, bậc đại nhân, đại trí, nhưng lại hết sức đời thường, chứa đựng tình yêu thương con người, dân tộc hết sức bao la. Chúng ta học và làm theo Bác phải thật tự nhiên, thể hiện trong tư duy, hành động, ứng xử trong lối sống, công việc hằng ngày của từng người sao cho có văn hóa, phong cách riêng, chứ không thể bắt chước, tỏ vẻ cho giống là được.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tìm những vấn đề nổi cộm ở địa phương mà cán bộ, đảng viên, người dân còn bức xúc, chưa đồng thuận để tập trung giải quyết cho thấu đáo, có tình, có lý. Đó cũng là cách để việc học Bác ngày càng thấm sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội. Từ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người theo tinh thần học tập và làm theo Bác.

Bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, việc quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 phải làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Trong đó, quan trọng nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, tu dưỡng, chuẩn mực; cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho người dân thì mới khắc phục dần được sự suy thoái về đạo đức, lối sống và xây dựng niềm tin trong mỗi con người.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng toàn vẹn của đạo đức cách mạng, rất gần gũi, thân quen với mọi người Việt Nam, ai cũng có thể học tập và làm theo. Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, lâu dài, liên tục, không có giới hạn về mặt thời gian và ngày càng nâng cao, mở rộng cả về nội dung, hình thức.

Tường Mạnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.