Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Học tập, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy

12:30, 01/11/2022

Sáng 1/11, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; học tập, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ 110 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Nguyễn Đình Hoàng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XIII)
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Nguyễn Đình Hoàng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Đảng ủy Khối thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung quan trọng: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; công tác cán bộ.

Các đại biểu theo dõi nội dung quán triệt tại hội nghị.
Các đại biểu theo dõi nội dung quán triệt tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã quán triệt Nghị quyết số 23 – NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 03 - KH/BCĐ của Ban chỉ đạo 658, Tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, có liên quan mật thiết đến các lĩnh vực công tác của tất cả tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Vì vậy, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu các nội dung và tiếp tục triển khai quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Kế hoạch của địa phương.

Đinh Nga

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.