Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X

18:43, 08/12/2022

Sau hai ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, chiều 8/12, Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 với các chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản phẩm xã hội (GRDP - theo giá so sánh 2010) phấn đấu đạt 62.900 - 63.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,8-8% so với ước thực hiện năm 2022; GRDP đầu người (theo giá hiện hành) đạt 62,3 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35.200 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu trên 1.600 triệu USD, tăng 6,67% so với ước thực hiện năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 95.300 tỷ đồng, tăng 2,5% so với ước thực hiện năm 2022; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.100 tỷ đồng, tăng 10,36% so với ước thực hiện năm 2022...

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Võ Đại Huế trình bày dự thảo một số nghị quyết. Ảnh: Vạn Tiếp
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Võ Đại Huế trình bày dự thảo một số nghị quyết. Ảnh: Vạn Tiếp

Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư dự án Định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; công trình dự án khác có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng kế hoạch năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quy định mức vốn đối ứng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Giao dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị…

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Vạn Tiếp
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Vạn Tiếp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm 2023 nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp và tập trung nguồn lực để thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh việc thi hành án hành chính; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Vạn Tiếp
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Vạn Tiếp

Đối với HĐND tỉnh, trong năm 2023 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề; tăng cường các hoạt động giám sát đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, các quy định pháp luật và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm được dư luận, cử tri và người dân quan tâm; triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa cũng đề nghị các ngành, các cấp triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.
Trang tin địa phương