Multimedia Đọc Báo in

Đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính

08:48, 26/01/2023

Với nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay, huyện Krông Ana đã tạo được bước đột phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Krông Ana đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC. Công tác CCHC được địa phương thực hiện toàn diện trên các mặt nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Trong đó trọng tâm là nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tự kiểm tra; kịp thời báo cáo những tồn tại, khó khăn để tháo gỡ, chấn chỉnh; nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải trình nguyên nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị mất điểm CCHC và nêu rõ hướng khắc phục, thời gian khắc phục.

Cán bộ UBND xã Dray Sáp hướng dẫn người dân trên địa bàn quét mã QR tra cứu nhanh các thông tin về thủ tục hành chính. Ảnh: Vân Anh

Là một trong những địa phương thực hiện khá tốt công tác CCHC, năm 2022 UBND xã Băng Adrênh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn quét mã QR code tra cứu và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến hay Hội thi “Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính”. Những hoạt động này đã từng bước tạo kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả, giúp người dân trên địa bàn xã tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính của xã nói riêng và của huyện, tỉnh nói chung trong giai đoạn 2021 - 2030.

Từ sự nỗ lực, đồng lòng của các địa phương, đơn vị, kết quả xếp hạng CCHC ở Krông Ana năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2021 huyện Krông Ana đã có bước tiến quan trọng và vươn lên xếp hạng 1 toàn tỉnh trong công tác CCHC.

Đến cuối năm 2022, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng và cơ bản đã thực hiện đạt tiến độ các nhiệm vụ, lĩnh vực của công tác CCHC theo kế hoạch đề ra. Tỷ lệ TTHC được giải quyết trước hạn cao hơn cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ TTHC cập nhật lên hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (hệ thống iGate) đạt tỷ lệ 100%;  Số lượng TTHC tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 3, 4 và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được cải thiện, chưa có kiến nghị, phản ánh của tổ chức, người dân về TTHC.

Đại diện UBND xã Băng Adrênh khen thưởng các cá nhân có thành tích cao tại Hội thi “Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính”.

Từ những đổi mới trong công tác CCHC đã tạo sự thuận lợi, hiệu quả trên các mặt công tác, góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2022, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 140 tỷ đồng, đạt 147,45% kế hoạch. Công tác đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả khả quan. Mỹ quan đô thị, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sạch đẹp, văn minh. Sản lượng thu hoạch một số loại cây nông nghiệp chủ lực như cà phê, tiêu, tổng đàn chăn nuôi gia súc và sản lượng nuôi, trồng thủy sản đều vượt kế hoạch đề ra; đào tạo nghề, tạo việc làm mới được quan tâm, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

 Nguyễn Thanh Vũ

Chủ tịch UBND huyện Krông Ana


Ý kiến bạn đọc