Multimedia Đọc Báo in

Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn năm 2022

18:56, 12/01/2023

Chiều 12/1, Đảng ủy, Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn. Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Thành và các Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy: Y Wơn Bkrông, Đặng Kim Hùng chủ trì và điều hành hội nghị.

gdfgf
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 5 phòng chuyên môn với 63 cán bộ, công chức, trong đó có 55 đảng viên. Năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung nâng cao chất lượng công tác thông tin, tổng hợp, soạn thảo, thẩm định văn bản, nghiên cứu, đề xuất các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ công tác của cấp ủy; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các báo cáo, kết luận, phục vụ các cuộc họp, làm việc, tổ chức các hội nghị quan trọng.

Trong năm, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 4.385 văn bản bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng triển khai thực hiện tốt công tác hành chính, tiếp dân, văn thư, lưu trữ; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, tiếp đón 56 đoàn công tác của các bộ, ban, ngành Trung ương làm việc tại tỉnh, phục vụ hơn 140 hội nghị, cuộc họp.

hfghg
Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện việc điều hành dự toán thu chi ngân sách Đảng bảo đảm kinh phí hoạt động của các cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin mật phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy và chính quyền địa phương, điều hành hoạt động của trung tâm mạng.

hfghgf
Các đại biểu dự tham dự hội nghị.

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn; công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; các nhiệm vụ văn phòng phục vụ chung và hoạt động của Công đoàn, các đoàn thể cơ quan.

gdfgf
Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Thành trao Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2021 của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng ủy và Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2023, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác năm và toàn khóa; phối hợp chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu phục vụ hiệu quả các cuộc họp của Tỉnh ủy, nội dung, chương trình làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận, xử lý đơn thư đúng quy trình, quy định; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện việc cải tạo, nâng cấp để Nhà khách tỉnh đi vào hoạt động ổn định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ, phát triển, quản lý đảng viên.

gdfgf
Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy Lê Văn Thành trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022 cho các cá nhân.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân Văn phòng Tỉnh ủy đã nhận Cờ thi đua, Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2021 do UBND tỉnh trao tặng; Đảng ủy và Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các chi bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc