Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Trung ương 8: Thảo luận về Tờ trình quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới

18:44, 07/10/2023

Trong ngày làm việc thứ sáu (ngày 7/10), Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho biết, trong ngày làm việc thứ 6, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Ảnh: VOV

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận.

Theo VOV
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.