Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD năm 2023

16:20, 29/11/2023

Sáng 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 73 (định kỳ) để xem xét, cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 60.867 tỷ đồng (bằng 96,61% kế hoạch, tăng 4,64% so với năm 2022); huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 35.744 tỷ đồng (bằng 101,55% kế hoạch, tăng 0,02% so với năm 2022); tỷ lệ che phủ rừng thấp hơn kế hoạch, chỉ đạt 38,03%.

hgfhfg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị. 

Toàn tỉnh có 74/151 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 51,66%); giá trị tổng sản phẩm công nghiệp ước đạt 6.197 tỷ đồng (bằng 84,4% kế hoạch, tăng 5,05% so với năm 2022). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt 98.000 tỷ đồng (bằng 102,83% kế hoạch, tăng 1,4% so với năm 2022); giá trị tổng sản phẩm ngành dịch vụ ước đạt 26.228 tỷ đồng (bằng 96,43% kế hoạch, tăng 4,95% so với năm 2022); xuất khẩu đạt 1.600 triệu USD (bằng 100% kế hoạch, tăng 0,86% so với năm 2022). Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.770 tỷ đồng (bằng 76,93% kế hoạch, giảm 14,7% so với năm 2022).

Toàn ngành giáo dục - đào tạo đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Chất lượng khám chữa bệnh của tỉnh tiếp tục nâng cao, cơ bản kiểm soát tốt các dịch bệnh truyền nhiễm; chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

hgh
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, đến ngày 21/11/2023 toàn tỉnh đã kết nạp 2.434 đảng viên mới (đạt 87,97% kế hoạch). Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến các nội dung: Dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nội dung của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; dự thảo nội dung giới thiệu kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân năm 2023; công tác tổ chức cán bộ và một số công tác khác.

hfg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nêu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, trong 18 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết năm 2023 đề ra, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 2 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch nhưng có chỉ số thành phần đạt thấp, 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tuy còn thấp so với kịch bản đề ra (7,96%) nhưng tương xứng với quy mô nền kinh tế trong điều kiện chung của khu vực hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần đánh giá cụ thể tình hình của tỉnh, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân các chỉ tiêu còn đạt thấp, dự báo chính xác tình hình để đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, xây dựng nông thôn mới… nhằm tạo đà hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

hfgh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê tham gia ý kiến tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, về đánh giá kết quả năm 2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần có bản giải trình trực tiếp cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về những chỉ tiêu không đạt; các ban tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy giải trình các chỉ tiêu liên quan đế công tác xây dựng Đảng. Năm 2024 cần xác định rõ hơn yêu cầu nhiệm vụ, một số công trình trọng điểm gắn với kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh; giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cho các ngành, địa phương để có hướng phấn đấu cụ thể; đồng thời, cần quan tâm hơn nữa và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội như: giảm nghèo, bảo hiểm y tế, giải quyết việc làm. Quan tâm hơn nữa đến công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là việc đối thoại với doanh nghiệp, chia sẻ giữa chính quyền với doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư, quản lý, bảo vệ rừng.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.