Multimedia Đọc Báo in

Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc tại huyện Krông Pắc

19:24, 08/04/2024

Chiều 8/4, Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS Đặng Nguyên Anh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến làm việc tại huyện Krông Pắc.

Tham gia cùng đoàn công tác có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đình Hoan.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc Trần Hồng Tiến, cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc tiếp đón và làm việc cùng đoàn công tác.

GS.TS Đặng Nguyên Anh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Huyện ủy Krông Pắc báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, xã hội, con người trong những năm đổi mới; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

GS.TS Đặng Nguyên Anh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.
GS.TS Đặng Nguyên Anh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 10 năm qua, kinh tế - xã hội của huyện Krông Pắc phát triển khá; riêng trong giai đoạn 2021 - 2023 kinh tế tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 9,98% (bằng 109,55% nghị quyết đề ra). Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 12,6%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 65,7 triệu đồng/người (tăng 20,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2020).

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực chăm lo sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc được bảo tồn và phát huy, với những hoạt động điển hình như: Hội vật truyền thống, hát quan họ, biểu diễn tuồng cổ, hát then – đàn tính...

Phong trào thi đua yêu nước xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực lao động sản xuất.

Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện ngày càng cụ thể, sâu sắc, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc Trần Hồng Tiến hồi đáp một số nội dung câu hỏi của đoàn khảo sát.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pắc Trần Hồng Tiến trao đổi một số nội dung câu hỏi của đoàn khảo sát.

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã đề cập những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc của địa phương, đề nghị Trung ương quan tâm, như: tranh chấp giữa các bên trong thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa các công ty nông nghiệp; tình trạng quá tải và đầu tư thiếu đồng bộ trên tuyến Quốc lộ 26; việc triển khai thực hiện các dự án thành phần, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Các thành viên trong đoàn khảo sát đã tìm hiểu, trao đổi rõ hơn về công tác quản lý, khai thác, vận hành nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại thôn, buôn; giải pháp lưu giữ, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; công tác nhận diện và đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn…

GS.TS Đặng Nguyên Anh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng bộ sách Niên giám Khoa học năm 2022 cho Huyện ủy Krông Pắc.
GS.TS Đặng Nguyên Anh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng bộ sách Niên giám Khoa học năm 2022 cho Huyện ủy Krông Pắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, GS.TS Đặng Nguyên Anh bày tỏ sự phấn khởi trước những bước phát triển vững chắc về mọi mặt của huyện Krông Pắc, đặc biệt là trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; các phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí mong rằng Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Krông Pắc sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Krông Pắc ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc