Multimedia Đọc Báo in

Góp ý dự thảo chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

18:44, 16/04/2024

Chiều 16/4, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 31 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chủ trì hội nghị.

Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Thường trực và lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

hfgh
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Lắk. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức vào đầu năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới (1986 - 2026); sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Vì vậy, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Dự thảo chỉ thị mới của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về cơ bản kế thừa những nội quan trọng, còn phù hợp của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, có bổ sung, cập nhật một số điểm mới, phù hợp với thực tiễn. Các ý kiến góp ý tập trung vào bố cục, nội dung của chỉ thị, trong đó tập trung vào 8 nội dung kế thừa của Chỉ thị số 35; cho ý kiến về việc bổ sung một số nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị phiên thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự…

Đồng thời, chỉ thị mới có sự điều chỉnh nhằm phù hợp với các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Chỉ thị mới yêu cầu trong báo cáo chính trị cần nêu rõ việc cân đối nguồn lực, có tính khả thi để triển khai các chỉ tiêu chủ yếu; công tác nhân sự bảo đảm sự kế thừa, có sự đổi mới, liên tục, coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý; tiêu chuẩn cấp ủy viên có sự cập nhật theo quy định mới; độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể… Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp nhằm bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, thống nhất cao trước khi trình Bộ Chính trị.

ghhghg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nêu ý kiến góp ý tại hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã tập trung đóng góp ý kiến vào những nội dung: độ tuổi tham gia cấp ủy, tái cử, cán bộ trẻ; số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ các cấp; cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; bổ sung thời gian tổ chức đại hội của từng cấp; định hướng bố trí cơ cấu ban thường vụ cấp ủy; cơ cấu ban thường vụ cấp ủy cấp xã; quy trình nhân sự cấp ủy; tăng số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện; thống nhất tỷ lệ cán bộ nữ; số lượng cấp ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ cấp xã tại những nơi thực hiện sáp nhập, hợp nhất; cần có hướng dẫn thực hiện chỉ thị mới sớm và cụ thể từng nội dung…

Nêu ý kiến tại hội nghị trực tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thống nhất với nội dung, bố cục của dự thảo chỉ thị mới của Bộ Chính trị. Đồng thời góp ý một số nội dung: độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tái cử các chức danh lãnh đạo HĐND các cấp; phân công, bố trí và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau đại hội; cơ quan có thẩm quyền quyết định độ tuổi nghỉ hưu của những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy cấp tỉnh, nhất là cán bộ nữ; có hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí, số lượng ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương, tiêu chí về tính chất, nhiệm vụ, địa bàn phức tạp để địa phương dễ áp dụng…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc