Multimedia Đọc Báo in

Chi cục Thuế khu vực Cư M’gar - Buôn Đôn: Thu ngân sách đạt 108,3% dự toán năm

10:39, 17/09/2021

Chi cục Thuế khu vực Cư M’gar - Buôn Đôn cho biết, đơn vị đã hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước do đơn vị thực hiện trong 8 tháng năm 2021 được hơn 170 tỷ đồng, đạt 108,3 % dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 101,5% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu thuế, phí hơn 117,3 tỷ đồng, đạt 93,5 % dự toán năm 2021 (bằng 135% so với cùng kỳ năm 2020); thu tiền sử dụng đất hơn 52,7 tỷ đồng đạt 125,5% dự toán năm (bằng 130%).

Phân theo địa bàn, huyện Cư M’gar thu được 127,2 tỷ đồng, đạt 110,5% dự toán năm, tăng 29% so với cùng kỳ (thuế, phí gần 89,7 tỷ đồng; tiền sử dụng đất gần 37,5 tỷ đồng ); huyện Buôn Đôn thu được 42,85 tỷ đồng, đạt 102,1 dự toán năm, bằng 147% so với cùng kỳ năm 2020 (thuế, phí 27,65 tỷ đồng; tiền sử dụng đất hơn 15,2 tỷ đồng).

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Cư Mgar - Buôn Đôn rà soát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế trên hệ thống ngành
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Cư M'gar - Buôn Đôn rà soát hồ sơ khai thuế của người nộp thuế trên hệ thống ngành.

Một số khoản thu tăng so với năm 2020 là: thu ngoài quốc doanh tăng 15% (tương ứng tăng 6,4 tỷ đồng); thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng 83% (tương ứng tăng 13,6 tỷ đồng); lệ phí trước bạ tăng 48% (tương ứng tăng 8,2 tỷ đồng); phí, lệ phí tăng 32% (tương ứng 1,6 tỷ đồng); thu phạt, thu khác tăng 40% (tương ứng 1,2 tỷ đồng).

Một số khoản thu giảm so với năm 2020 là thu quốc doanh giảm 4%; thuế phi nông nghiệp giảm 35%...

Hiện tại, Chi cục đang tập trung công tác hỗ trợ người nộp thuế, tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” phòng chống dịch COVID-19 và siết chặt công tác quản lý nguồn thu. Đồng thời, đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến các nguồn thu trên địa bàn để có phương án xây dựng và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trong những năm tiếp theo.

Thanh Hường

 


Ý kiến bạn đọc


Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2021: Những gam màu sáng
Năm 2021 đã khép lại với bộn bề gian khó, thách thức khi dịch COVID-19 kéo dài tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng với sự chung sức, đồng lòng, sự thích ứng, linh hoạt trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc, phối hợp, chung tay của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện “mục tiêu kép”, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, ghi nhận những gam màu sáng trong bối cảnh khó khăn bao trùm.