Multimedia Đọc Báo in

Quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2021

15:22, 18/07/2021
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 16-7-2021 về tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
 
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu rộng đến từng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến người dân và doanh nghiệp; vận động, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
 
th
Cán bộ ngành thuế huyện Cư Kuin hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế (ảnh minh họa)
 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chủ động nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và chỉ đạo quyết liệt, liên tục nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi tăng trưởng kinh tế trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; tiếp tục theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; nắm bắt, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn; giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định.
 
Thường xuyên kiểm tra, rà soát chặt chẽ các nguồn thu ngân sách, chủ động khai thác nguồn thu mới, dự án mới, nhất là các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch được giao; tập trung triển khai thực hiện tốt hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước…
 
Theo đánh giá, công tác thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, đạt 50% dự toán được giao, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó số thu biện pháp tài chính (phần lớn là thu tiền sử dụng đất) mới chỉ đạt 29% dự toán được giao.
 
Hồng Chuyên