Multimedia Đọc Báo in

Hướng đến mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế bình quân trên 7%/năm

22:35, 06/09/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt là Kế hoạch).

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn trong giai đoạn 2020 – 2025 đạt trên 300.000 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 70,69 triệu đồng…

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống  (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ)
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống (xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ). (Ảnh minh họa)

Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tổ chức tốt việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tiếp tục tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chú trọng chất lượng giáo dục, quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao; đầu tư cho y tế, đảm bảo an sinh xã hội, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; đảm bảo quốc phòng an ninh; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp…

Trên cơ sở Chương trình hành động, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh để chủ động phối hợp thực hiện, bảo đảm thời gian, chất lượng đối với từng nhiệm vụ.

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc


Nguy cơ mất an toàn hồ đập trong mùa mưa bão
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 62 hồ, đập, thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, những công trình này chưa được sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết có những diễn biến bất thường như hiện nay.