Multimedia Đọc Báo in

Thả 59 nghìn con giống các loại bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021

15:26, 05/10/2021

Sáng 5-10, tại hồ Krông Búk hạ, Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Krông Pắc tổ chức thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản.

Tổng số cá được thả tại hồ Krông Búk hạ là 6.000 con, gồm: cá trắm 1.000 con, chép 2.000 con, mè 1.000 con và cá trôi 2.000 con.

ảnh
Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tham gia thả cá giống trên hồ Krông Búk hạ (huyện Krông Pắc).

Đây là điểm thả cá đầu tiên trong kế hoạch thả 59 nghìn con giống các loại bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 52 nghìn con cá giống các loại được thả ở 8 thủy vực và 7.000 con ếch, lươn được thả tại 2 cánh đồng thuộc 8 huyện.

ảnh
Người dân cùng tham gia thả cá giống.

Cụ thể: thả 12.000 con cá giống ở hồ Lắk và hồ Buôn Triết (huyện Lắk); 6.000 con cá ở hồ thủy điện Sêrêpốk 3 (huyện Buôn Đôn); 6.000 con cá ở hồ Krông Búk hạ (huyện Krông Pắc); 6.000 con cá ở hồ Ea Nhái (huyện Cư M’gar); 7.000 con cá ở sông Krông Ana và 4.000 con lươn, ếch tại đồng lúa buôn Triết (huyện Krông Ana); 6.000 con cá ở hồ 24 (huyện Cư Kuin); 6.000 con cá ở hồ Ea Súp thượng (huyện Ea Súp); 3.000 con cá và 3.000 con ếch, lươn tại cánh đồng bầu Sen (huyện Krông Bông).

ảnh
Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các ngư dân .

Năm 2021, ngoài việc thả các loại cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hằng năm, Chi cục còn bổ thêm các loại ếch, lươn trên một số cánh đồng nhằm đa dạng sinh học các loại thủy sản. Cùng với hoạt động thả cá, Chi cục còn kết hợp tuyên truyền để nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng về thực hiện các quy định của Luật Thủy sản 2017 trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nhằm giữ cân bằng hệ sinh thái, bảo đảm đa dạng sinh học trong môi trường nước. Qua đó, ổn định sản xuất và nâng cao sinh kế cho cộng đồng dân cư sống xung quanh tại các thủy vực trên địa bàn tỉnh.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia