Multimedia Đọc Báo in

Giảm lãi suất vay vốn tín dụng chính sách

19:55, 02/12/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang thực hiện chính sách giảm lãi suất cho khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách.

Cụ thể, giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình từ 1/10/2021 đến 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên. Đối với các chương trình thuộc vốn nhận ủy thác, NHCSXH nơi nhận ủy thác tham mưu cho chính quyền địa phương để thực hiện giảm lãi suất.

Về phương thức thực hiện, số tiền giảm lãi suất tháng 10 và tháng 11/2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được xác định đến hết ngày 31/12/2021. Đối với khách hàng còn dư nợ, tiền giảm được trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo. Khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi thì NHCSXH sẽ chuyển khoản hoặc chi trả tiền mặt cho khách hàng.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Bông kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Bông kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng

Được biết, từ đầu năm đến nay, NHCSXH Chi nhánh Đắk Lắk đã giải ngân cho 36.522 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với tổng số tiền hơn 1.301 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 159.506 khách hàng còn dư nợ tín dụng chính sách, tổng dư nợ 5.599 tỷ đồng.

Minh Chi


Ý kiến bạn đọc