Multimedia Đọc Báo in

Agribank Đắk Lắk: Năm 2022, phấn đấu đạt trên 10 ngàn tỷ đồng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn

15:50, 23/01/2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đắk Lắk (Agribank Đắk Lắk) cho biết, năm 2022 đơn vị này đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 8% - 10%, tương ứng với số dư đạt tối thiếu từ 15.300 tỷ đồng trở lên vào cuối năm. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng từ 70% trở lên, tương ứng với hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đề ra, giải pháp mà đơn vị này đưa ra là: Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực truyền thống, sở trường là đầu tư tín dụng, cung ứng sản phẩm dịch vụ phục vụ “Tam nông” và các lĩnh vực ưu tiên của Đảng, Chính phủ, khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng thương mại nhà nước trong cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế nói chung, thị thường nông thôn trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Agribank Đắk Lắk tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tăng trưởng tín dụng năm 2021
Agribank Đắk Lắk tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tăng trưởng tín dụng năm 2021

Tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Triển khai các giải pháp thích hợp nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng, tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, triển khai có hiệu quả đề án đẩy mạnh phát triến dịch vụ thẻ, máy POS tại thị trường nông thôn. Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng cá nhân mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ, sử dụng dịch vụ E-Banking, phát triển khách hàng mở tài khoản thanh toán trực tuyến, gắn với triển khai mô hình ngân hàng số.
Được biết, kết thúc năm kế hoạch 2021, dư nợ cho vay nền kinh tế tại Agribank Đắk Lắk đạt 14.250 tỷ đồng, tăng 1.600 tỷ đồng so năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng 12,6%, bằng 103,5% kế hoạch năm. 

Phan Quốc Lương


Ý kiến bạn đọc