Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Điện lực Đắk Lắk năm 2022

16:50, 12/01/2022

Ngày 12-1, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022.

Công ty Điện lực Đắk Lắk hiện có 991 cán bộ, công nhân viên. Trong bối cảnh dịch bệnh, năm 2021, tập thể cán bộ, người lao động của công ty đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Theo đó, điện thương phẩm thực hiện 1.877,7 triệu kWh, tăng 3,02% so với cùng kỳ; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 5,09%, giảm 0,36% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu tiền điện qua ngân hàng, tổ chức thu hộ trung gian thực hiện 84,76%, tăng 10,76% so với kế hoạch giao. Hoá đơn thanh toán không dùng tiền mặt chiếm tỷ lệ 75,81%, tăng 13,81% so với kế hoạch giao. Cùng với đó, công ty triển khai đồng bộ các biện pháp tiết kiệm điện, kết quả, năm 2021, toàn công ty tiết kiệm được 39,21 triệu kWh điện, đạt trên 2% so với điện thương phẩm.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của tập đoàn Điện lực Việt Nam
Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cùng với nhiệm vụ sản suất, kinh doanh, công ty cũng quan tâm thực hiện chế độ tiền lương, an toàn kỹ thuật, bảo hộ lao động, chăm lo đời sống cho người lao động. Đơn vị tổ chức thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện theo đúng quy chế lương mẫu và các quy định của Nhà nước, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm qua, Công đoàn công ty đã hỗ trợ xây dựng 5 mái ấm công đoàn, phối hợp xây dựng 2 nhà tình nghĩa tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi 8 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo, với số tiền 100 triệu đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Cùng với đó, công ty cũng tổ chức quyên góp trong cán bộ công nhân viên số tiền 1,3 tỷ đồng dành cho hoạt động xã hội - từ thiện tại địa phương.

Năm 2022, công ty đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1.964 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 5,02%; giá bán điện bình quân 1.821 đồng/kWh...

Nhân dịp này, có 3 tập thể và 2 cá nhân được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021; Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cũng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân và tặng Giấy khen cho 13 tập thể,  48 cá nhân.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.