Multimedia Đọc Báo in

Giám sát chặt chẽ hoạt động công chứng về lĩnh vực đất đai

09:33, 25/04/2022

UBND tỉnh vừa có văn bản liên quan đến giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Xét Báo cáo số 108/BC STNMT, ngày 18/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh, để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm soát thị trường bất động sản, chống thất thu tiền thuế thụ nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

Giao Sở Tài chính sớm hoàn thiện dự thảo quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 30/2020/QĐ UBND, ngày 20/10/2020 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khảo sát bổ sung thêm tình hình giá đất trên thị trường thời điểm hiện nay theo từng khu vực, từng tuyến đường, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo đảm bảo nguyên tắc giá đất ban hành sát giá đất thị trường theo thời điểm.

Người dân làm thủ tục chứng thực tại một văn phòng công chứng trên địa bàn huyện Krông Ana.
Người dân làm thủ tục chứng thực tại một văn phòng công chứng trên địa bàn huyện Krông Ana. (Ảnh minh họa)

Giao Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp hữu hiệu để theo dõi, giám sát hệ thống văn phòng công chứng, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc hợp đồng công chứng, chứng thực đảm bảo phản ánh giá trị quyền sử dụng đất sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND, ngày 21/1/2022 của UBND tỉnh theo quy trình rút gọn đối với nội dung sửa đổi hạn mức tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc