Multimedia Đọc Báo in

Krông Bông nỗ lực sớm "về đích" thu ngân sách

07:17, 08/09/2022

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do hệ lụy của “hậu COVID-19”, nhưng huyện vùng sâu Krông Bông đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm công tác thu ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch thu ngân sách của tỉnh giao năm 2022, UBND huyện đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu mà huyện Krông Bông đặt ra là phải bảo đảm cơ cấu cả về thu thuế, phí và thu tiền sử dụng đất. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thu ngân sách.

Đồng thời, tham mưu với UBND huyện các nguồn có thể tăng thu để thống nhất chương trình hành động; đẩy mạnh bố trí cân đối, ứng vốn cho các dự án, phát triển quỹ đất thu ngân sách bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị còn thường xuyên rà soát, xác định số thu để có cơ sở đánh giá số cân đối thu, chi; từ đó, kịp thời xử lý khi có tình huống mất cân đối thu, chi ngân sách từng thời điểm.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông (bên phải) tìm hiểu tình hình kinh doanh tại Doanh nghiệp xe máy Đức Tâm ở thị trấn Krông Kmar.

Nhờ làm tốt công tác quản lý thu, đến tháng 8/2022, kết quả thực hiện thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện Krông Bông đã đạt trên 62,2 tỷ đồng, bằng 109,9% dự toán tỉnh giao, 77,6% dự toán HĐND huyện giao. Trong đó, thu thuế, phí, lệ phí được hơn 41 tỷ đồng, đạt hơn 90% dự toán tỉnh và huyện giao.

 

Để đưa nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện sớm “cán đích”, huyện sẽ đẩy mạnh công tác chống thất thu; đôn đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các đơn vị chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án, công trình và sớm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản để góp phần tác động cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và tăng nguồn thu ngân sách”.

 
Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Nguyễn Ngọc Pháp

Mặc dù công tác thu ngân sách đã đạt được những kết quả khả quan, song vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh còn kéo dài.

Do vậy, để đảm bảo sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2022 đạt và vượt dự toán giao, UBND huyện Krông Bông đã yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện những giải pháp cụ thể: phối hợp, theo dõi chặt chẽ, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân thường xuyên có dấu hiệu gian lận, trốn thuế để đấu tranh, xác định số thuế phí phải thu đúng, thu đủ cho ngân sách; tập trung khảo sát, rà soát nguồn thu, phân tích những yếu tố làm tăng, giảm nguồn thu đối với từng khoản thu, sắc thuế, từng doanh nghiệp để có biện pháp chỉ đạo thu sát với tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Đặc biệt, cần theo dõi các nguồn thu trên địa bàn, tham mưu những giải pháp khai thác nguồn thu để bù đắp các khoản thu đạt thấp, có khả năng không đảm bảo dự toán được giao.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông Nguyễn Nhân Đích, mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác thu thuế, phí, nhưng với mục tiêu phấn đấu “về đích” sớm trong năm 2022, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, xây dựng kế hoạch, lộ trình, biện pháp thu nợ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện Krông Bông và hộ khoán thuế.

Đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình nợ đọng thuế trên địa bàn, có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo công tác thu hồi nợ đọng thuế đạt hiệu quả. Cương quyết xử lý đối với những trường hợp có khả năng nộp nhưng cố tình chây ì, dây dưa.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lắk – Krông Bông (bên phải) tận tình hướng dẫn hộ kinh doanh về thủ tục hành chính và kê khai thuế.

Đặc biệt, đơn vị sẽ phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức chống thất thu thuế, phí nhất là những lĩnh vực thường xuyên có biểu hiện gian lận, trốn thuế, như: khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, xây dựng cơ bản tư nhân…

Thường xuyên rà soát, bổ sung những hộ kinh doanh còn bỏ sót chưa đưa vào quản lý và các hộ phát sinh mới để lập bộ đưa vào quản lý thuế đảm bảo không bỏ sót nguồn thu; thường xuyên rà soát những doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động kinh doanh trên địa bàn để quản lý chặt chẽ, thu các khoản thuế, phí phát sinh được kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong công tác thu thuế nhằm giải quyết một cách nhanh chóng, thuận lợi công việc giao dịch giữa cơ quan thuế với tổ chức, cá nhân; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu thuế, phí trong quý III/2022.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc