Multimedia Đọc Báo in

Chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế theo Đề án 06

16:00, 30/03/2023

Ngành thuế đã khuyến nghị người nộp thuế cập nhật thông tin trong đăng ký thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn quyền lợi, an toàn thông tin.

Cụ thể, thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06), cơ quan thuế rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế; có kết nối chia sẽ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế theo tinh thần của Đề án 06.

Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khở tạo từ máy tính tiền.
Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khở tạo từ máy tính tiền.

Căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế, người nộp thuế có trách nhiệm khai báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi về thông tin đăng ký thuế (bao gồm việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân). Để bảo vệ quyền lợi cho chính người nộp thuế, ngành thuế khuyến nghị người nộp thuế là cá nhân cần cập nhật thay đổi thông tin về CCCD trong đăng ký thuế thông qua tổ chức trả thu nhập hoặc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú/ tạm trú hoặc Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thông tin cập nhật của người nộp thuế là cơ sở để cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu sử dụng mã định danh làm mã số thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và nhiệm vụ của Đề án 06 nêu trên.

Minh Chi

 


Ý kiến bạn đọc