Multimedia Đọc Báo in

Điều chuyển hơn 1.527 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023

10:39, 25/05/2023

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, với số vốn hơn 1.527 tỷ đồng.

Cụ thể: vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương là gần 279 tỷ đồng/17 dự án. Nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 1.248 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: gần 728  tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện, xã thực hiện: hơn 520 tỷ đồng.

Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh minh họa)
Dự án hồ thủy lợi Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) đang trong giai đoạn hoàn thiện. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023; Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân; chịu trách nhiệm kiểm soát và không cho phép thực hiện giải ngân vượt số vốn được phép kéo dài của từng dự án.

Các chủ đầu tư, UBND cấp huyện căn cứ danh mục dự án được kéo dài để chủ động triển khai đẩy nhanh giải pháp thi công bảo đảm đến 31/12/2023 giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023.

Đồng thời định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo theo quy chế làm việc của UBND tỉnh; công khai thông tin về dự án đầu tư tại địa điểm thực hiện dự án và tại trụ sở HĐND, UBND nơi có dự án để nhân dân địa phương biết, tham gia kiểm tra, giám sát theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác về mặt số liệu đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện và chịu trách nhiệm về công tác giải ngân kế hoạch vốn đối với các chương trình, dự án đã được UBND tỉnh quyết định.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho tương lai
Việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với các em học sinh trước “ngưỡng cửa” cuộc đời, nhất là khi các em có vô vàn cơ hội để lựa chọn như hiện nay. Song dù lựa chọn con đường nào, thì mục tiêu các em phải hướng đến là có nhiều cơ hội tìm được việc làm ổn định trong tương lai.