Multimedia Đọc Báo in

Thay đổi quy định tận thu cây lâm nghiệp sau khi nhà nước bồi thường thực hiện các công trình, dự án

17:32, 15/09/2023

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung nội dung “Không áp dụng tận thu, tận dụng đối với cây lâm nghiệp tập trung (rừng tự nhiên, rừng trồng), tài sản sau khi nhà nước bồi thường phải tổ chức thu hồi và bán đấu giá theo quy định” tại Khoản 1 Điều 1 “Đối với cây lâm nghiệp (rừng tự nhiên, rừng trồng) do nhà nước đầu tư, tài sản sau khi nhà nước bồi thường phải tổ chức xử lý theo quy định; đối với rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, tài sản sau khi nhà nước bồi thường, UBND cấp huyện xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án xử lý tài sản theo nguyên tắc trường hợp giá trị tài sản thu hồi cao hơn chi phí xử lý tài sản, phải tổ chức xử lý theo quy định; trường hợp giá trị tài sản thu hồi bằng hoặc thấp hơn chi phí xử lý tài sản, cho phép tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được tận thu, tận dụng tài sản”. 

Dọn mặt bằng thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Dọn mặt bằng thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Sửa đổi nội dung “Cây rừng tập trung: rừng tự nhiên và rừng trồng” tại Khoản 4 Điều 1 như sau: cây lâm nghiệp: rừng tự nhiên, rừng trồng”. 

Sửa đổi nội dung “Việc đo đếm gỗ, gốc, rễ, gỗ xẻ áp dụng Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản” tại Khoản 4 Điều 1 “Việc đo đếm gỗ, gốc, rễ, gỗ xẻ áp dụng Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản”. 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương và các đơn vị liên quan về trình tự, thủ tục khai thác lâm sản sau bồi thường theo quy định; Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương và đơn vị liên quan xử lý tài sản (rừng tự nhiên, rừng trồng) sau khi nhà nước bồi thường theo quy định; các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan xử lý tài sản, theo chức năng kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.

Hoàng Tuyết


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.