Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (tiếp theo)*

15:34, 15/09/2023

*Cử tri huyện Cư Kuin đề nghị các cấp chính quyền quan tâm, xem xét, đôn đốc các đơn vị chức năng sớm giải quyết vướng mắc liên quan đến mốc ranh giới, địa giới hành chính giữa các xã: Ea Hu, Ea Bhôk và Cư Êwi. Vì hiện tại các hộ dân gặp khó khăn trong việc giao dịch hành chính liên quan đến thủ tục đất đai, hồ sơ vay vốn để phát triển kinh tế.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), mốc ranh giới, địa giới hành chính, hồ sơ địa giới hành chính các cấp (trong đó có các xã thuộc huyện Cư Kuin) hiện đang sử dụng được lập theo Chỉ thị số 364-CT, ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (hồ sơ địa giới hành chính 364). Từ năm 2005 đến nay, công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn hành chính cấp xã được điều tra, đánh giá, tổng hợp trên cơ sở hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất; ranh giới thực hiện kiểm kê theo hồ sơ địa giới hành chính 364 và địa giới hành chính thực tế quản lý tại thực địa để lập bản đồ kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Bộ số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất qua các thời kỳ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, lưu trữ ở dạng giấy, dạng số theo quy định. Bộ số liệu này là cơ sở để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đơn vị thực hiện đo đạc đã kiểm tra, đối soát địa giới hành chính được thực hiện trên bản đồ địa chính so với hồ sơ địa giới hành chính 364 và địa giới đang quản lý tại thực địa, đồng thời thống nhất việc xác định địa giới hành chính được biểu thị trên bản đồ địa chính theo quy định.

Hiện, Sở Nội vụ đang thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 513/QĐ-TTg, ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Dự án 513). Sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án 513, Sở TN-MT sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính theo hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ TN-MT. Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Dự án 513, đề nghị UBND huyện Cư Kuin sử dụng địa giới hành chính đã xác định theo bộ số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ địa chính để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương.

*Cử tri huyện Cư M’gar đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở TN-MT, các cơ quan chức năng quan tâm, tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại hồ sơ kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ), đẩy nhanh tiến độ xét duyệt cấp GCNQSĐ nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Cư M'gar đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1192/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019, được gia hạn và kết thúc ngày 31/12/2023 theo Công văn số 11291/UBND-NNMT, ngày 27/12/2022. Đến nay, Dự án hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính, đang tổ chức thực kê khai đăng ký, thẩm định cấp GCNQSĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bằng phần mềm VBDLIS. Kết quả như sau: công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận, các đơn vị tư vấn thi công đã tổ chức kê khai đăng ký 74.321 hồ sơ/103.931 hồ sơ.

Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục phối hợp với UBND huyện Cư M'gar tăng cường công tác chỉ đạo đơn vị tư vấn thi công, UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các cơ quan đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, nhất là việc kê khai, đăng ký, thẩm định hồ sơ cấp GCNQSĐ cho người sử dụng đất, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng theo quy định. Đề nghị UBND huyện Cư M’gar chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tuyên truyền cho người dân được biết để liên hệ UBND cấp xã, đơn vị tư vấn thi công để được hướng dẫn kê khai đăng ký, cấp GCNQSĐ theo quy định.

tt
Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Đắk Liêng (huyện Lắk) tiếp nhận hồ sơ của công dân. Ảnh: Thế Hùng.

*Cử tri các xã Đắk Liêng, Krông Nô và Đắk Phơi (huyện Lắk) kiến nghị, hiện nay nhiều hộ dân lên huyện làm thủ tục đăng ký cấp GCNQSĐ gặp khó khăn. Cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ hướng dẫn không đầy đủ, gây phiền hà, bức xúc trong nhân dân. Đề nghị cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký cấp GCNQSĐ.

Theo báo cáo của UBND huyện Lắk, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ trong lĩnh vực đất đai đã được quy định cụ thể tại Điều 70, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Đất đai. UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) tại Quyết định số 2220/QĐ-UBND, ngày 30/9/2022; UBND huyện và các xã, thị trấn niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Một cửa của huyện và cấp xã. Việc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện đều có phiếu tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, để tiếp nhận, xử lý, giải quyết ngay các vướng mắc và phản ảnh liên quan đến TTHC trên địa bàn huyện, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết các vướng mắc và phản ảnh liên quan đến TTHC trên địa bàn huyện qua đường dây nóng, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Một cửa của huyện và các xã, thị trấn. Theo đó, UBND huyện nêu rõ: Đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Lắk, phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, chậm trễ trong việc thực hiện TTHC hoặc cơ quan, đơn vị tùy tiện thêm những TTHC gây khó khăn, cản trở cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thì kịp thời phản ánh về Tổ công tác theo đường dây nóng.

(Còn nữa)

Tòa soạn


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chủ động kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động
Tỉnh Đắk Lắk luôn tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nghề để người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.