Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

14:45, 23/05/2023

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý, sử dụng pháo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Công an huyện Ea H'leo thu gom các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn để tiêu hủy. Ảnh minh họa.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên từng địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, giao nộp và thanh lý các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Chủ động theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như Nghị định số 137/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, vận chuyển, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thuộc thẩm quyền.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình; quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Sở Công Thương tổ chức thẩm định, cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ cho các doanh nghiệp kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để phát hiện, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên chỉ đạo, tổ chức cho học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, sinh viên các cấp học ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép nhằm phòng ngừa hiệu quả các tai nạn thương tích do chế tạo pháo…

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức Đoàn thể của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị; đồng thời, báo cáo định kỳ (6 tháng, 1 năm) về tình hình, kết quả thực hiện, gửi Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp chung.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.